Ochrana údajů

Skupina podniků Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge (Gretsch-Unitas) bere ochranu osobních údajů svých zákazníků a obchodních účastníků velmi vážně a řídí se podle nařízení zákonů o ochraně údajů. Shromážděné údaje nebudou v žádném případě dále prodávány.
Následující popis nabízí přehled zejména o tom, jakým způsobem společnost Gretsch-Unitas tuto ochranu poskytuje a za jakými účely se určité údaje shromažďují.

1. Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny údaje, které se osobně týkají uživatele, např. jméno, adresa, e-mailová adresa.

2. Odpovědná osoba

Podle čl. 4 č. 7 obecného nařízení EU k ochraně osobních údajů (GDPR) je odpovědnou osobou společnost
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, Johann-Maus-Str. 3, 71254 Ditzingen, Německo.

V současné době patří do skupiny společností Gretsch Unitas tyto další společnosti:

Gretsch-Unitas GmbH Johann-Maus-Str. 3 71254 Ditzingen, Německo

BKS GmbH, Heidestraße 71, 42549 Velbert, Německo

Gretsch-Unitas Logistik GmbH, Johannes-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Německo

GU Automatic GmbH, Karl-Schiller-Straße 12, 33397 Rietberg, Německo

AGENA GmbH Gesellschaft für Organisation und Informationsverarbeitung, Johann-Maus-Straße 1-3, 71254 Ditzingen, Německo

3. Inspektor ochrany údajů

Náš externí inspektor ochrany osobních údajů vám rád poskytne informace o ochraně osobních údajů na následujících kontaktních údajích:

datenschutz süd GmbH
Wörthstraße 15
97082 Würzburg, Německo

web: www.datenschutz-sued.de
E-Mail: [email protected]

Pokud se obrátíte na našeho inspektora ochrany osobních údajů, uveďte také odpovědný orgán, který je jmenován v tiráži

4. Zabezpečení datt

Podniky skupiny Gretsch-Unitas zavádějí všechna potřebná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před jejich ztrátou nebo zneužitím. Údaje se tak ukládají v bezpečném podnikovém prostředí, které není přístupné veřejnosti.

Pokud je to možné, jsou důvěrné informace přenášeny protokolem HTTPS v zašifrované podobě pomocí certifikátu SSL.

5. Práva uživatele

Uživatel má vůči nám následující práva vztahující se k osobním údajům, které se jej týkají:

 • právo na informace (čl. 15 nařízení GDPR),
 • právo na opravu nebo smazání (čl. 16 a 17 nařízení GDPR),
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR),
 • právo na nesouhlas se zpracováním (čl. 21 nařízení GDPR),
 • právo na přenositelnost dat (čl. 20 nařízení GDPR).

Uživatel má navíc právo stěžovat si na zpracování svých osobních údajů naší firmou u dozorčího úřadu k ochraně údajů. Stížnost lze podat zejména u dozorového úřadu v členském státě místa vašeho pobytu, místa vašeho výkonu práce nebo místa údajného porušení.

Pokud dal uživatel souhlas ke zpracování svých údajů, může jej kdykoli odvolat. O odvolání nás mohou uživatelé informovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů: [email protected] Takové odvolání ovlivní oprávněnost zpracování osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů prováděného na základě poskytnutého souhlasu až do jeho odvolání.

Pokud při zpracování vašich osobních údajů vycházíme z uvážení oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) nařízení GDPR, mohou uživatelé vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 nařízení GDPR. To je případ, kdy není zpracování nutné zejména pro plnění smlouvy s uživateli, což jsme právě zaznamenali v následujícím popise. Při podání takové námitky prosíme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli zpracovávat osobní údaje. V případě zdůvodněné námitky ověříme situaci a buď nastavíme resp. přizpůsobíme zpracování údajů, nebo odhalíme důvody k nutné ochraně, podle kterých budeme ve zpracování dále pokračovat.
Uživatelé mohou samozřejmě kdykoli odmítnout zpracování svých osobních údajů pro účely reklamy a datové analýzy. O nesouhlasu s reklamou nás mohou uživatelé informovat pomocí následujících kontaktních údajů: [email protected]

6. Cookies

Internetové stránky www.g-u.de resp. www.g-u.com na více místech takzvané „cookies“. Soubory cookie nijak nepoškozují váš počítač a neobsahují také žádné viry. Slouží k tomu, aby vytvářely uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější nabídku. Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují opětovné rozpoznání uživatele. Založí se na počítači uživatele a uloží se v jeho prohlížeči. Soubory cookies používané společností Gretsch-Unitas jsou takzvané „session-cookies“ vztahující se k relaci. Ty ukládají takzvanou session-ID, se kterou se dají přiřadit různé dotazy prohlížeče společné relaci. Tak může být počítač opět rozpoznán, když se uživatel vrátí na naši webovou stránku. Po skončení návštěvy se tyto soubory automaticky vymažou. Právním základem nastavení těchto souborů cookies je oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) nařízení GDPR. Nezbytné soubory cookies umožňují základní funkce a jsou potřeba ke správnému fungování webových stránek. Máme oprávněný zájem na tom, aby byly naše webové stránky uživatelsky co nejpřívětivější.

Názvy CookiesDoba uložení souboru cookie
CookieConsent1 rok
CookieConsentReset90 dnů

Využívání nabídek bez souborů cookies je také možné. Uživatelé mohou ukládání souborů cookies na svém prohlížeči deaktivovat, omezit ho na určitou webovou stránku nebo nastavit svůj prohlížeč tak, aby jim podal zprávu, jakmile se pošle soubor cookie. Uživatelé mohou soubory cookies smazat také z pevného disku. Uživatelé mohou konfigurovat nastavení prohlížeče dle svých přání a odmítnout např. příjem cookies třetích stran (Third-Party-Cookies) nebo všechny soubory cookies. Upozorňujeme uživatele na to, že v takovém případě nebudou moci využívat všechny funkce této webové stránky; v takovém případě je možné jen omezené zobrazení stránky a omezené vedení uživatele.

7. Komunikace prostřednictvím e-mailu/telefonu/kontaktního formuláře

S osobními údaji, které nám poskytnete e-mailem, telefonicky, poštou nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, jednáme samozřejmě důvěrně. Vaše údaje používáme výhradně za účelem zpracování vašeho dotazu nebo poptávky. Právním podkladem zpracování dat je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem zde vyplývá ze zájmu odpovídat na dotazy a poptávky našich zákazníků, obchodních partnerů a zájemců a tím udržovat a podporovat spokojenost zákazníků.

Zásadně vylučujeme předávání údajů třetím stranám mimo skupinu podniků Gretsch-Unitas. Výjimečně zpracovávají údaje smluvní zpracovatelé na základě našeho pověření. Smluvní dodavatelé jsou v každém případě pečlivě vybíráni a my je navíc kontrolujeme a smluvně zavazujeme v souladu s čl. 28 nařízení GDPR.

Dále může být nezbytné, abychom předali dotazy nebo poptávky dalším společnostem v rámci skupiny podniků Gretsch-Unitas, pokud je to nezbytné k jejich zpracování (např. zodpovězení).

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s dotazy a poptávkami, vymažeme nebo bezpečně anonymizujeme nejpozději do 90 dnů od poskytnutí konečné odpovědi. Doba uchovávání 90 dní vyplývá ze skutečnosti, že se může v ojedinělých případech stát, že nás po odpovědi znovu kontaktujete v téže záležitosti a potřebujete mít možnost odkázat se na předchozí korespondenci. Zkušenosti ukazují, že se dotazy v souvislosti s našimi odpověďmi po 90 dnech zpravidla již neobjevují.

8. Zpracování osobních údajů kontaktních osob

Podniky skupiny Gretsch-Unitas zpracovávají kontaktní údaje kontaktních osob zákazníků, zájemců, dodavatelů a dalších obchodních partnerů za účelem komunikace prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu a pošty. Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem ze strany podniků skupiny Gretsch-Unitas vyplývá ze zájmu na realizaci nebo navázání obchodního vztahu se zákazníky, zájemci, dodavateli a dalšími obchodními partnery a na udržování osobního kontaktu s kontaktními osobami.

Zásadně vylučujeme předávání osobních údajů třetím stranám mimo skupinu podniků Gretsch-Unitas. V rámci podniků Gretsch-Unitas budou vaše údaje předávány mimo jiné pouze za účelem realizace nebo zahájení obchodního vztahu. Výjimečně zpracovávají údaje smluvní zpracovatelé na základě našeho pověření. Smluvní dodavatelé jsou v každém případě pečlivě vybíráni a my je navíc kontrolujeme a smluvně zavazujeme v souladu s čl. 28 nařízení GDPR.

Osobní údaje se uchovávají za účelem realizace předmětu obchodních vztahů po dobu, po kterou na tom existuje oprávněný zájem.

9. Služba webové analýzy Matomo ("Piwik")

Naše internetové stránky používají službu webové analýzy Matomo ("dříve Piwik"). Matomo vytváří profily používání na základě pseudonymů. Matomo ("Piwik") používá soubory cookies. Informace vytvářené na základě souboru cookie o vašem uživatelském chování na našich internetových stránkách nám umožňují analyzovat používání webových stránek. Za tímto účelem se informace o používání generované na základě souboru cookie (včetně vaší zkrácené IP adresy) přenášejí na náš server a ukládají se za účelem analýzy používání. Informace o vašem používání této webové stránky vygenerované na základě cookie se nepředávají jiným osobám. Zpracování osobních údajů je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. V této souvislosti přejděte na tento odkaz a prostřednictvím ovládacích prvků proveďte odpovídající nastavení.

10. Google Maps

Do našich webových stránek vkládáme mapové služby, které nejsou uloženy v našich serverech. Abychom zajistili, že vyvolání našich webových stránek s vloženými mapovými službami nepovede k automatickému načtení obsahů externího poskytovatele, zobrazujeme v prvním kroku pouze lokálně uložené náhledy map. Externí poskytovatel tak nezíská žádné informace.

Obsah externího poskytovatele se tak načte až po kliknutí na náhledový obrázek. Externí poskytovatel tak dostane informaci, že jste vyvolali naši stránku, včetně údajů, které jsou v tomto rámci technicky nezbytné. Na to, jak externí poskytovatel dále zpracovává získané údaje, nemáme žádný vliv. Kliknutím na náhledový obrázek nám dáváte svolení k načtení obsahu od externího poskytovatele.

Vkládání je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) nařízení GDPR nebo § 15 odst. 3 bod 1 TMG, pokud jste předtím udělili souhlas kliknutím na náhledový obrázek.

Upozorňujeme, že vložení některých mapových služeb znamená, že se vaše údaje budou zpracovávat mimo země EU nebo EHP. V některých zemích existuje riziko, že úřady mohou získat přístup k údajům k bezpečnostním účelům a k účelům sledování, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy. Pokud využíváme poskytovatele v nezabezpečených třetích zemích a vy s tím souhlasíte, dochází k předání do nezabezpečené třetí země na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Poskytovatel

Google Ireland Limited/Google LLC (USA) („Google“)

Přiměřená úroveň ochrany osobních údajů

Neexistuje přiměřená úroveň ochrany osobních údajů. K předání dochází na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Odvolání souhlasu

Pokud jste klikli na náhledový obrázek, okamžitě se načtou obsahy externího poskytovatele. Pokud si nepřejete takové načítání na jiných stránkách, na náhledy již neklikejte.

11. Zpravodaj

Pokud si zákazníci přejí dostávat zpravodaj nabízený na webové stránce, potřebujeme příslušnou e-mailovou adresu a informace, které umožňují ověřit, že je majitel e-mailové adresy srozuměn s přijímáním zpravodaje. Po odeslání registračního formuláře od nás obdržíte e-mailovou zprávu s potvrzovacím odkazem. Pokud kliknete na odkaz v ní obsažený, jste zaregistrováni k odběru zpravodaje. Tato skutečnost vám bude sdělena v další e-mailové zprávě. Potvrzením své registrace potvrzujete svůj souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy a jejích nepovinných údajů ke zde uvedeným účelům. Za účelem dokazování ukládáme čas a IP adresu použitou při objednávání zpravodaje. (Postup dvojího přihlášení.) Uživatelé mohou dobrovolně poskytnout další osobní údaje – například své jméno a příjmení. Právním základem zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) nařízení GDPR. Účelem zpracování osobních údajů v souvislosti s objednávkou zpravodaje je informovat odběratele zpravodaje o nabídkách, akcích, produktech, událostech a službách společností skupiny podniků Gretsch Unitas.

Při přihlášení k odběru zpravodaje dále uložíme IP adresu příslušné osoby, kterou jí přidělil poskytovatel internetových služeb (ISP – Internet Service Provider) v době přihlášení používaného počítačového systému k síti, a datum a čas přihlášení. Uložení těchto údajů je nutné, aby bylo možné sledovat případné pozdější zneužití e-mailové adresy příslušné osoby, a slouží proto k právnímu zabezpečení osoby odpovědné za zpracování. Právním podkladem tohoto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) nařízení GDPR.

Osobní údaje shromážděné v rámci přihlášení k odběru zpravodaje se používají výhradně za účelem zasílání našeho zpravodaje. Dále mohou být odběratelé newsletterů informováni e-mailem, pokud je to požadováno pro provoz služby newsletteru nebo registraci k newsletteru, což může nastat v případě změn v nabídce newsletteru nebo při změně technických skutečností. Neprobíhá žádné předávání osobních údajů získaných v rámci služeb k newsletteru třetí straně, s výjimkou naší e-mailové služby INXMAIL. S poskytovatelem Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Německo, e-mail: [email protected], web: www.inxmail.de, telefon: +49 761 296979-0, telefax: +49 761 296979-9 jsme uzavřeli smlouvu o smluvním zpracování dat.

Díky jednotlivým funkcím našeho zpravodaje můžeme standardně a anonymně sledovat automatizovaně, které obsahy našich zpravodajů jsou pro naše zákazníky obzvláště zajímavé, které e-maily otevřou a na který odkaz kliknou. Výsledky těchto anonymizovaných vyhodnocení používáme výhradně za účelem zlepšování nabídky. Přiřazení ke konkrétní osobě se neprovádí.

Odběr našeho newsletteru může předmětná osoba kdykoli vypovědět. Souhlas s ukládáním osobních údajů, které nám příslušná osoba udělila za účelem zasílání newsletteru, lze kdykoli odvolat. Pro odvolání souhlasu se v každém newsletteru nachází příslušný odkaz. Dále je zde možnost se také kdykoli odhlásit přímo na internetové stránce osoby zodpovědné za zpracování zasílání newsletteru. Pokud potvrzovací odkaz v e-mailu při registraci k odběru zpravodaje nepotvrdíte do 7 dnů, vymažeme vámi poskytnuté údaje.

12. Přihlášení na semináře a registrace na akce

Pokud si chcete rezervovat semináře nebo se chcete registrovat na akce prostřednictvím našich webových stránek, potřebujeme k tomu informace, které jsou v rezervační masce označeny jako povinné údaje. Vstupní pole, která nejsou označena jako povinná, můžete vyplnit volitelně. V rámci procesu rezervace od nás obdržíte e-mail k potvrzení přihlášky. Proces rezervace bude dokončen až po aktivaci odkazu obsaženého v tomto e-mailu. Údaje, které nám poskytnete při rezervaci, budeme zpracovávat za účelem provedení rezervace a registrace na semináři nebo akci. Právním podkladem tohoto zpracování dat je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) nařízení GDPR.

Pokud nám k tomu dáte svůj souhlas, použijeme vaše údaje také dodatečně k zasílání marketingových informací o příslušném semináři/akci e-mailem, poštou nebo telefonicky v návaznosti na předmětný seminář/akci. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna kliknutím na příslušný odkaz pro odhlášení v některém z e-mailů nebo zasláním e-mailu na adresu [email protected] Právním základem zpracování osobních údajů v rámci zasílání informací je váš souhlas podle čl. 6 odst. bod 1 písm. a) nařízení GDPR.

Jména osob, které se přihlásí na seminář nebo událost na naší domovské stránce, nikomu nepředáváme.

Údaje o účastnících seminářů a akcí uchováváme v případě potřeby po dobu zákonné povinnosti archivace. Následně a ve všech ostatních souvislostech budou údaje zásadně vymazány. Pokud jste udělili svůj souhlas se zasíláním informací, budeme vaše údaje uchovávat k tomuto účelu, dokud svůj souhlas neodvoláte.

13. Další informace

Uživateli je známo, že podle nynějšího stavu techniky ještě není možné rozsáhle zaručit ochranu údajů při jejich přenosu na internetu. Uživatel si do té míry sám zajišťuje bezpečnost svých údajů zprostředkovaných na internetu.

Důvěra uživatelů je pro skupinu podniků Gretsch-Unitas velmi důležitá. Pro otázky a odpovědi v oblasti zpracovávání osobních údajů vám je společnost Gretsch-Unitas ráda k dispozici. Pokud máte dotazy, na které jste nenalezli odpověď v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo si přejete rozsáhlejší informace k nějakému bodu, můžete se kdykoli obrátit na následující e-mailovou adresu: [email protected].

14. Automatizované hledání řešení

Automatické hledání řešení nebo profilování neprobíhá.

15. Žádná povinnost poskytnout osobní údaje

Pokud není v předchozích kapitolách uvedeno jinak, není poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem ani předepsáno smlouvou, ani není nezbytné k uzavření smlouvy. Nejste povinni poskytnout osobní údaje, pokud vám nebyly předem poskytnuty žádné jiné informace. Neposkytnutí vašich osobních údajů může mít mimo jiné za následek, že nebudeme moci reagovat na vaši žádost o kontakt, nebudete se moci účastnit procesu podávání žádostí nebo se zúčastnit akce.

16. Zásady ochrany osobních údajů na našich stránkách v sociálních médiích

V následujícím textu vás chceme informovat o nakládání s vašimi osobními údaji v souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Odpovědná osoba

Provozujeme následující stránky sociálních médií:

Gretsch-Unitas GmbH

BKS

Kontaktní údaje jsou uvedeny v kapitole 2 těchto zásad ochrany osobních údajů.

Kromě nás je tu také provozovatel samotné platformy sociálních médií. V této souvislosti je i on dalším správcem údajů, který provádí zpracování údajů, na které však máme jen omezený vliv. V místech, kde můžeme ovlivnit a parametrizovat zpracování údajů; v rámci možností, které máme k dispozici, usilujeme o to, aby provozovatel platformy sociálních médií nakládal s údaji v souladu s předpisy ochrany osobních údajů. Na mnoha místech však nemůžeme nijak ovlivnit zpracování údajů provozovatelem platformy sociálních médií a také přesně nevíme, které údaje zpracovává. Provozovatel vás však o tom bude informovat ve svém prohlášení o ochraně osobních údajů.

16.1 Zpracování osobních údajů námi

Údaje, které zadáte na našich stránkách sociálních médií, jako jsou například komentáře, videa, obrázky, lajky, veřejné zprávy atd., jsou zveřejňovány platformou sociálních médií a my je nikdy nepoužíváme ani nezpracováváme k žádným jiným účelům. Vyhrazujeme si pouze právo odstranit obsah v případě, že to bude nutné. Případně můžeme váš obsah sdílet na našich stránkách, pokud je to součástí funkcí platformy sociálních médií, a komunikovat s vámi prostřednictvím platformy sociálních médií. Právním podkladem pro tuto činnost je článek 6 odst. 1 bod 1 písm. f) nařízení GDPR. Zpracování údajů se provádí v zájmu našich vztahů a komunikace s veřejností.

Na našich stránkách v sítích Facebook a Instagram používáme funkci Page Insights. Page Insights jsou souhrnná data, která nám pomáhají pochopit, jak lidé komunikují s naší stránkou na Facebooku. Služba Page Insights může být založena na osobních údajích shromážděných v souvislosti s návštěvou nebo interakcí jednotlivce s naší stránkou v síti Facebook a jejím obsahem. Právním podkladem pro tuto činnost je článek 6 odst. 1 bod 1 písm. f) nařízení GDPR. Zpracování údajů se provádí v zájmu našich vztahů a komunikace s veřejností.

Přejete-li si vznést námitku proti určitému zpracování údajů, na které máme vliv, kontaktujte nás laskavě prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Vaši námitku poté přezkoumáme nebo ji v případě potřeby předáme příslušné platformě sociálních médií.

Pokud nám zašlete žádost na platformě sociálních médií, můžeme vás podle potřebné odpovědi odkázat případně na jiné zabezpečené komunikační kanály, které zaručují důvěrnost. Vždy máte možnost zaslat nám důvěrné dotazy na naši adresu uvedenou v tiráži.

Jak jsme již uvedli, pokud nám to poskytovatel platformy sociálních médií umožní, dbáme, aby naše stránky na sociálních médiích byly vedeny co nejvíce v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Proto pro reklamu nepoužíváme definice cílových skupin zejména založené na demografických, zájmových, behaviorálních informacích ani na informacích o místě, které nám může poskytnout provozovatel platformy sociálních médií. Platformu sociálních médií obecně nepoužíváme k reklamním účelům. Pokud jde o statistiky, které nám dává k dispozici poskytovatel platformy sociálních médií, můžeme je ovlivnit pouze v omezené míře a nemůžeme je vypnout. Dbáme však, aby nám nebyly poskytovány žádné další volitelné statistiky.

16.2 Zpracování osobních údajů provozovatelem platformy sociálních médií

Provozovatel platformy sociálních médií používá metody sledování činnosti uživatelů na webu. Sledování činnosti na webu může probíhat také nezávisle na tom, zda jste přihlášeni nebo zaregistrováni k předmětné platformě sociálních médií. Jak jsme již vysvětlili, metody sledování činnosti uživatelů na webu platformou sociálních médií bohužel prakticky nemůžeme ovlivnit. Nemůžeme je například vypnout.

Buďte si vědomi toho, že nelze vyloučit, že poskytovatel platformy sociálních médií může použít údaje o vašem profilu a chování například k vyhodnocení vašich zvyků, osobních vztahů, preferencí atd. Na zpracování vašich údajů poskytovatelem platformy sociálních médií nemáme v tomto ohledu žádný vliv.

Bližší informace ke zpracování osobních údajů poskytovatelem platformy sociálních médií a další možnosti námitek naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele:

V případech, kdy za zpracování osobních údajů odpovídáme společně s platformou sociálních médií, najdete hlavní obsah společného zpracování vašich údajů zde:

17. Aplikaci BKS identifikation

Identifikační aplikace BKS identification slouží k provádění procesu ověření oprávněnosti při dodatečném objednávání cylindrických vložek a klíčů.

Data protokolu

Ukládají se pouze následující data protokolu:

 • ID aplikace
 • Datum chyby
 • Verze aplikace
 • Průběh chyby
 • Chybové hlášení
 • Podrobné chybové hlášení
 • Model přístroje
 • Verze operačního systému
 • Operační systém
 • Typ přístroje
 • Výrobce

Shromažďování a ukládání APP ID je nezbytné pro instalaci identifikační aplikace BKS identifikation, a tedy k plnění smlouvy o používání výše uvedené aplikace. Právním podkladem tohoto zpracování dat je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) nařízení GDPR.

Shromažďování a ukládání dat protokolu je založeno na našem oprávněném zájmu, konkrétně na našem zájmu analyzovat a odstraňovat chyby programu (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) nařízení GDPR).

Příjemce dat: Vylučujeme předávání osobních údajů třetím stranám mimo společnost BKS GmbH. Výjimečně zpracovávají údaje smluvní zpracovatelé na základě našeho pověření (Microsoft Corporation). Smluvní dodavatelé jsou v každém případě pečlivě vybíráni a my je navíc kontrolujeme a smluvně zavazujeme v souladu s čl. 28 nařízení GDPR. Fyzické ukládání vašich osobních údajů probíhá pouze ve výpočetních centrech v rámci zemí EU/EHP.

Doba uložení: Data protokolu se automaticky vymažou do 30 dnů od jejich získání. Po odinstalování identifikační aplikace BKS identification bude ID aplikace smazáno. Přejete-li si dřívější smazání dat protokolu, můžete nám poslat e-mail na adresu [email protected]

Dotaz na údaje o poloze pro výběr prodejce

V době používání identifikační aplikace BKS identification máte také možnost vyhledat prodejce našich výrobků ve vaší lokalitě. Před použitím této funkce budete požádáni o souhlas s použitím údajů o poloze.

Právním základem zpracování údajů je souhlas, který jste udělili kliknutím na příslušné tlačítko, v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) nařízení GDPR.

V identifikační aplikaci BKS identification můžete také vyhledávat prodejce našich výše uvedených produktů, aniž byste museli poskytovat údaje o své poloze.

Příjemce dat: Vylučujeme předávání osobních údajů třetím stranám mimo společnost BKS GmbH.

Doba uložení: Údaje o poloze se ukládají pouze po dobu používání identifikační aplikace BKS identification. Poté se okamžitě smažou.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. O odvolání nás můžete informovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů [[email protected]]. Takové odvolání ovlivní oprávněnost zpracování osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů prováděného na základě poskytnutého souhlasu až do jeho odvolání.

18. Zpracování osobních údajů v rámci veletržní aplikace

Pokud si zákazníci při návštěvě veletrhu přejí, abychom je poštou nebo e-mailem dále kontaktovali ohledně našich produktů a služeb, potřebujeme následující údaje: název podniku, jméno odpovědné kontaktní osoby, firemní adresa, země, jazyk a skupina zákazníků. Dále je při tom evidována a ukládána také vámi uvedená problematika, které se konzultace týká, a doba trvání rozhovoru. Tyto údaje jsou shromažďovány a ukládány do naší veletržní aplikace.

Vámi vyjádřené přání, abychom vás kontaktovali, se zaeviduje do veletržní aplikace a představuje udělení souhlasu se shromažďováním a ukládáním výše uvedených a vašich volitelně poskytnutých údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a nařízení GDPR za účelem kontaktování a zasílání podkladů.

Osobní údaje shromážděné veletržní aplikací jsou používány výhradně k výše uvedeným účelům.

Souhlas, který nám udělíte, můžete kdykoli odvolat. Jakmile svůj souhlas odvoláte, vaše osobní údaje smažeme. Odvolání souhlasu zašlete prosím na adresu [email protected].

Zásadně vylučujeme předávání údajů třetím stranám mimo skupinu podniků Gretsch-Unitas.

19. Webová analytická služba Taboola

Pokud prostřednictvím našeho upozornění na používání souborů cookie vyjádříte svůj souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) obecného nařízení GDPR, využívá tato internetová stránka webovou analytickou službu Taboola. Přitom se jedná o službu poskytovanou společností Taboola Inc. („Taboola“) (USA). Za tímto účelem je na našich webových stránkách umístěn sledovací pixel. Jeho prostřednictvím lze měřit počet návštěv možných zájemců o naše produkty na naší internetové stránce. V souvislosti s tím jsou zpracovávány vaše osobní údaje (IP adresa; informace o prohlížeči včetně typu a verze prohlížeče, operační systém včetně nastavení a konfigurace systému). Zpracování osobních údajů přitom značnou mírou probíhá ve službě Taboola.

Pokud jste předtím udělili svůj souhlas prostřednictvím našeho upozornění na používání souborů cookie, je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) nařízení GDPR.

Upozorňujeme, že se vaše osobní údaje budou zpracovávat také mimo země EU nebo EHP. V některých zemích (např. USA) existuje riziko, že úřady mohou získat přístup k údajům k bezpečnostním účelům a k účelům sledování, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy. Pokud využíváme poskytovatele ve třetích zemích s nižší mírou zabezpečení a vy s tím vyjádříte prostřednictvím upozornění na používání souborů cookie svůj souhlas, dochází k předání do nezabezpečené třetí země na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) obecného nařízení GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. V této souvislosti přejděte na tento odkaz.

20. Linkedin Insight Tag

Pokud prostřednictvím našeho upozornění na používání souborů cookie vyjádříte svůj souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) obecného nařízení GDPR, využívá naše internetová stránka LinkedIn Insight Tag. Přitom se jedná o službu poskytovanou společností LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn“) (Irsko). Za tímto účelem je na našich webových stránkách umístěn sledovací pixel. Jeho prostřednictvím lze analyzovat počet návštěv možných zájemců o naše produkty a služby. V souvislosti s tím jsou zpracovávány vaše osobní údaje (IP adresa; informace o zařízení, informace o prohlížeči, časové razítko a URL odkaz). Zpracování osobních údajů přitom značnou mírou probíhá ve službě LinkedIn. Další informace o zpracování údajů společností LinkedIN naleznete na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pokud jste předtím udělili svůj souhlas prostřednictvím našeho upozornění na používání souborů cookie, je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) nařízení GDPR.

Upozorňujeme, že se vaše osobní údaje budou zpracovávat také mimo země EU nebo EHP.

V některých zemích (zde: Singapur, USA) existuje riziko (pokud odpovídajícím rozhodnutím Evropské unie o odpovídající úrovni ochrany údajů nebyla podrobně stanovena odpovídající úroveň ochrany údajů), že úřady mohou získat přístup k údajům k bezpečnostním účelům a k účelům sledování, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy. Pokud využíváme poskytovatele ve třetích zemích s nižší mírou zabezpečení a vy s tím vyjádříte prostřednictvím upozornění na používání souborů cookie svůj souhlas, dochází k předání do nezabezpečené třetí země na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) obecného nařízení GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. V této souvislosti přejděte na tento odkaz. Vaše osobní údaje budou vymazány nejpozději po 90 dnech, pokud jste svůj souhlas neodvolali.

21. Používání služby Google Analytics

Naše webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy Google Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory cookies, které umožňují analýzu používání webové stránky. Informace o vašem užívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) vygenerované pomocí cookie se zpravidla přenáší na server společnosti Google v USA a zde se ukládají. Na těchto webových stránkách jsme aktivovali anonymizaci IP adresy, takže vaše IP adresa bude společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Jen ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenese celá IP adresa a zde se zkrátí. Tyto informace bude společnost Google používat naším jménem za účelem vyhodnocení vašeho používání webové stránky, sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce a poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu vůči nám. IP adresa odeslaná v rámci Google Analytics z vašeho prohlížeče se nespojuje s jinými daty od Google.

Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete možná moci plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat generovaných díky souborům cookies a vztahujících se k vašemu používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) na Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnete plugin prohlížeče dostupný pod následujícím odkazem a nainstalujete si jej: Odkaz

22. Google Tag Manager

Pokud prostřednictvím našeho upozornění na používání souborů cookie vyjádříte svůj souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) obecného nařízení GDPR, využívá naše internetová stránka službu Google Tag Manager. Přitom se jedná o službu poskytovanou společností Google Ireland Ltd. (Irsko) a společností Google LLC. (USA) („Google“). Výše uvedená služba se používá k implementaci nástrojů webové analýzy na našich webových stránkách. Tagy jsou malé části kódu, které nám umožňují sledovat aktivitu uživatelů na našich webových stránkách.

V souvislosti s tím jsou zpracovávány vaše (osobní) údaje (souhrnné údaje o spuštění tagů, IP adresa). Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete na adrese Odkaz.

Pokud jste předtím udělili svůj souhlas prostřednictvím našeho upozornění na používání souborů cookie, je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) nařízení GDPR.

Upozorňujeme, že se vaše osobní údaje budou zpracovávat také mimo země EU nebo EHP. V této souvislosti bychom rádi upozornili, že společnost Google LLC (USA) je certifikována pro Rámec ochrany soukromí (EU-US Data Privacy Framework) a zajišťuje tak odpovídající úroveň ochrany údajů v souladu s čl. 45 odst. 1, 3 GDPR.

V některých zemích (zde: Singapur, Tchaj-wan, Chile) existuje riziko, že úřady mohou získat přístup k údajům k bezpečnostním účelům a k účelům sledování, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy. Pokud využíváme poskytovatele ve třetích zemích s nižší mírou zabezpečení a vy s tím vyjádříte prostřednictvím upozornění na používání souborů cookie svůj souhlas, dochází k předání do nezabezpečené třetí země na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) obecného nařízení GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. V této souvislosti přejděte na tento odkaz.

Vaše práva jako uživatele

V případě zpracování vašich osobních údajů vám nařízení GDPR jako uživateli webových stránek přiznává určitá práva:

1.) Právo na přístup (čl. 15 nařízení GDPR):

Máte právo vyžadovat potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají; v takovém případě máte právo být o předmětných osobních údajích informováni a obdržet informace konkrétně uvedené v článku 15 nařízení GDPR.

2.) Právo na opravu nebo smazání (čl. 16 a 17 nařízení GDPR):

Máte právo požadovat o okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají, a případně o doplnění neúplných osobních údajů.

Dále máte právo požádat o neprodlené vymazání svých osobních údajů, které se vás týkají, pokud se uplatní některý z důvodů podrobně uvedených v článku 17 nařízení GDPR – například pokud údaje již nejsou potřeba ke sledovaným účelům.

3.) Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR):

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud platí některý z předpokladů uvedených v čl. 18 nařízení GDPR, např. pokud jste vznesli námitku proti zpracování, a to po dobu případného přezkumu.

4.) Právo na přenositelnost dat (čl. 20 nařízení GDPR):

V určitých případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 20 nařízení GDPR, máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat předání těchto údajů třetí straně.

5.) Právo vznést námitku (čl. 21 nařízení GDPR):

Jestliže jsou osobní údaje shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f (zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů), máte právo kdykoli vznést námitku proti jejich zpracování z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Osobní údaje pak nebudeme nadále zpracovávat, pokud neexistují prokazatelně závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Navíc máte v souladu s čl. 77 nařízení GDPR právo stěžovat si na zpracování vašich osobních údajů naší firmou u dozorčího úřadu pro ochranu osobních údajů. Stížnost lze podat zejména u dozorčího úřadu v členském státě místa vašeho pobytu nebo místa údajného porušení.