Podmínky pro použití stažených souborů

1.V prostoru pro stahování se nacházejí obsahy, které byly vypracovány v koncernu Gretsch-Unitas. Na veškeré materiály, které jsou poskytnuty ke stahování, se vztahuje autorské právo a jsou chráněny českým a mezinárodním právem ochranných známek, autorským právem a právní ochranou databází.

Údaje ke stažení poskytnuté koncernem Gretsch-Unitas podléhají právu užívání Gretsch-Unitas nebo jeho poskytovatelů licencí. Uživatel nemá právo na obsah nad rámec uvedeného využívání.

Nesmí se provádět změny jakéhokoli druhu, ani týkající se barevného provedení obrazového a datového materiálu. Šíření obsahů nesouvisejících s produktem nebo takových, které ho poškozují, je ve spojení se zveřejněním nebo při zveřejnění nebo předání nezměněných souborů nepřípustné.

2. Informace, prospekty, katalogy a jiné soubory, které má koncern Gretsch-Unitas přichystané ke stažení, lze tisknout, ale nesmí dojít ke změně jejich obsahu. Není přípustné ukládat odděleně, kopírovat nebo jinak používat jednotlivé stránky, vyobrazení nebo texty. Údaje se smějí předávat v nezměněné podobě. Prodej není přípustný.

3. Materiál určený ke stažení slouží výhradně k prvnímu plánování. Údaje se stávají závaznými pouze v případě, že je sami potvrdíme. Informace poskytují pouze obecný přehled. Uživatelé nebudou žádné rozhodnutí opírat pouze o informace uvedené v materiálu.

4. Ačkoli soubory nabízené ke stažení byly otestovány na nepřítomnost virů, nelze stoprocentně vyloučit poško-zení kvůli přítomnosti škodlivých kódů. Uživatel proto při stažení provede test antivirovým programem.

Pro stahování platí naše podmínky pro stahování, které při stahování schválíte.