Únikové a záchranné cesty: se skupinou GU na bezpečné straně

Na kvalitě únikových a záchranných cest závisejí lidské životy. Z tohoto důvodu přebírá skupina GU odpovědnost: nabízíme systémová řešení únikových dveří, která daleko přesahují pouhé plnění norem. Architektům a projektantům tak nabízíme dobrý pocit – od návrhu až po hotovou budovu.

Bezpečnost únikových cest se systémem

Systémy únikových a záchranných cest poskytují maximální bezpečnost pouze tehdy, pokud jsou všechny komponenty individuálně zkoordinovány se situacemi budovy a skvěle navzájem fungují. Proto skupina GU nabízí kompletní řešení z jednoho zdroje: od jednotlivých komponent až po komplexní celkový systém.

Zavírání únikových dveří – paniková funkce u panikových zámků skupiny GU

Na videích jsou patrné nejen rozdíly, ale i využití jednotlivých panikových funkcí. Kromě toho uvidíte na konkrétních příkladech využití, které panikové funkce jsou vhodné pro různé situace budov.

Stáhnout prospekt

Karuselové dveře pro velké prostory schválené jako únikové dveře

Reprezentativní vstup pro veřejné budovy: Karuselové dveře GGR a GRA-F pro velké prostory spojují elegantní vzhled s maximální šířkou únikových cest: zcela bez samostatných únikových dveří.

Posuvné dveře do únikových cest HM-F FT

Pvní posuvné dveře, které jsou schválené jako únikové dveře i v uzamčeném stavu: Posuvné dveře únikové cesty HM-F FT se v nočním provozu změní na otočné dveře se zajištěním únikových dveří.

Elektricky zamykané tlačné madlo EVT

Pro všechny moderní únikové dveře: Elektricky uzamykatelné tlačné madlo EVT je nový typ uzamykacího systému, který se vyznačuje zmenšenými jednotlivými součástmi a intuitivním ovládáním. Uzavření je integrováno do systému tlačného madla tak, aby je po zajištění nebylo možné používat.

Elektricky zamykaný panikový zámek EVP

Speciálně pro jednokřídlé dveře pro nouzový východ a únikové dveře: Elektricky blokovaný panikový zámek EVP je kompaktní kombinací samouzavíracího panikového zámku a elektrického uzavírání únikových dveří.

Uzavření nouzového východu podle EN 179

Speciálně pro vnitřní prostory: s ověřenou a schválenou jednotkou panikového zámku a kování lze bez problémů splnit požadavky norem EN 179.

Bezbariérové protipožární a protikouřové dveře

Důležitá součást konceptu preventivní požární ochrany: Systémy přirozeného odvodu kouře a tepla odvádějí požární plyny, nebezpečné oxidy a teplo ven. Protipožární a kouřotěsné dveře zabraňují šíření kouře a požáru. Jako testovaná systémová řešení NRWG je lze přesně přizpůsobit individuální situaci budovy a zajistit tak, že únikové a záchranné cesty zůstanou bez kouře.

Testovaná a certifikovaná systémová řešení pro odvod tepla a kouře

Bezpečné únikové dveře jsou pouze jednou součástí účinných systémů únikových a záchranných cest. Stejně důležité jsou rovněž účinné systémy odvodu kouře a tepla (RWA neboli OTK) – protože požáry a s nimi spojený odvod tepla a hlavně kouře nadále představují největší nebezpečí pro osoby a budovy. Skupina GU nabízí z jednoho zdroje kompletní systémy pro odvod tepla a kouře a tím usnadňuje plánování a realizaci v souladu s normami jako součást preventivního konceptu požární ochrany pro udržení únikových a záchranných cest bez kouře.

Monitorování a řízení únikových a záchranných cest

Centrálně ovládat a monitorovat únikové dveře: V závislosti na požadavcích budovy se systém používá pro centrální správu dveří nebo se prostřednictvím rozhraní harmonicky integruje do celého systému řízení budovy.

Stavebně právní požadavky

V Německu jsou základní stavebně právní požadavky popsány ve vzorovém stavebním předpisu (MBO). Stavebně právní požadavky jsou konkretizovány v zemských stavebních předpisech (LBO) a v doplňujících zvláštních stavebních předpisech, jako např. pro mateřské školy, pracoviště, administrativní budovy a shromaždiště.

Nejdůležitější požadavky se týkají otázek:

 • Jak se musí otevírat dveře v únikových cestách?
 • Kterým směrem se musí otevírat dveře v únikových cestách?
 • Jak široké a jak vysoké musí být dveře v únikových cestách?

Normy a směrnice pro únikové a záchranné cesty

 • Okna a venkovní dveře bez požadavků na kouřovou a požární ochranu upraveny v normě EN 14 351-1
 • Dveře v únikových cestách EN 179 / EN 1125
 • Směrnice pro elektrické zamykací systémy dveří v únikových cestách EltVTR
 • Směrnice pro automatické posuvné dveře v záchranných cestách AutSchR
 • Funkce karuselových dveří v únikových cestách DIN 18650

Doplňující normy a směrnice

 • Preventivní protipožární ochrana: Odsávání kouře podle DIN 18232-2
 • DIN 18040 bezbariérové stavění
 • Norma EN 1627 reguluje odolnost dveří proti vloupání a rozděluje ji do 6 tříd odolnosti (RC)