Únikové a záchranné cesty: se skupinou GU na bezpečné straně

Von der Qualität eines Flucht- und Rettungswegsystems hängen Menschenleben ab. Deshalb übernimmt die GU-Gruppe Verantwortung: mit ganzheitlichen Fluchttür-Systemlösungen, die weit über die reine Normerfüllung hinausgehen. Architekten und Planern bieten wir damit Sicherheit und ein gutes Gefühl – vom Entwurf bis zum fertigen Gebäude.

Fluchtwegsicherheit mit System

Flucht- und Rettungswegsysteme bieten nur dann maximale Sicherheit, wenn alle Komponenten individuell auf die Gebäude-Situationen abgestimmt sind und perfekt miteinander funktionieren. Deshalb bietet die GU-Gruppe Komplettlösungen aus einer Hand: von der Einzelkomponente bis zum komplexen Gesamtsystem.

Fluchttürverschlüsse – Panikfunktionen bei Panikschlössern der GU-Gruppe

Die Videos zeigen Ihnen die Unterschiede, aber auch die Handhabung der einzelnen Panikfunktionen. Darüber hinaus erfahren Sie an konkreten Anwendungsbeispielen welche Panikfunktion für welche Gebäudesituation anwendbar ist.

Karuselové dveře pro velké prostory schválené jako únikové dveře

Reprezentativní vstup pro veřejné budovy: Karuselové dveře GGR a GRA-F pro velké prostory spojují elegantní vzhled s maximální šířkou únikových cest: zcela bez samostatných únikových dveří.

Posuvné dveře do únikových cest HM-F FT

Pvní posuvné dveře, které jsou schválené jako únikové dveře i v uzamčeném stavu: Posuvné dveře únikové cesty HM-F FT se v nočním provozu změní na otočné dveře se zajištěním únikových dveří.

Elektricky zamykané dotykové tyče EVT

Pro všechny moderní únikové dveře: Elektricky uzamykatelné tlačné madlo EVT je nový typ uzamykacího systému, který se vyznačuje zmenšenými jednotlivými součástmi a intuitivním ovládáním. Die Verriegelung ist in der Touch Bar integriert, sodass diese im gesicherten Zustand nicht betätigt werden kann.

Elektricky zamykaný panikový zámek EVP

Speciálně pro jednokřídlé dveře pro nouzový východ a únikové dveře: Elektricky blokovaný panikový zámek EVP je kompaktní kombinací samouzavíracího panikového zámku a elektrického uzavírání únikových dveří.

Uzavření nouzového východu podle EN 179

Speciálně pro vnitřní prostory: s ověřenou a schválenou jednotkou panikového zámku a kování lze bez problémů splnit požadavky norem EN 179.

Bezbariérové protipožární a protikouřové dveře

Důležitá součást konceptu preventivní požární ochrany: Systémy přirozeného odvodu kouře a tepla odvádějí požární plyny, nebezpečné oxidy a teplo ven. Protipožární a kouřotěsné dveře zabraňují šíření kouře a požáru. Jako testovaná systémová řešení NRWG je lze přesně přizpůsobit individuální situaci budovy a zajistit tak, že únikové a záchranné cesty zůstanou bez kouře.

Testovaná a certifikovaná systémová řešení pro odvod tepla a kouře

Bezpečné únikové dveře jsou pouze jednou součástí účinných systémů únikových a záchranných cest. Stejně důležité jsou rovněž účinné systémy odvodu kouře a tepla (RWA neboli OTK) – protože požáry a s nimi spojený odvod tepla a hlavně kouře nadále představují největší nebezpečí pro osoby a budovy. Skupina GU nabízí z jednoho zdroje kompletní systémy pro odvod tepla a kouře a tím usnadňuje plánování a realizaci v souladu s normami jako součást preventivního konceptu požární ochrany pro udržení únikových a záchranných cest bez kouře.

Monitorování a řízení únikových a záchranných cest

Centrálně ovládat a monitorovat únikové dveře: V závislosti na požadavcích budovy se systém používá pro centrální správu dveří nebo se prostřednictvím rozhraní harmonicky integruje do celého systému řízení budovy.

Stavebně právní požadavky

V Německu jsou základní stavebně právní požadavky popsány ve vzorovém stavebním předpisu (MBO). Stavebně právní požadavky jsou konkretizovány v zemských stavebních předpisech (LBO) a v doplňujících zvláštních stavebních předpisech, jako např. pro mateřské školy, pracoviště, administrativní budovy a shromaždiště.

Nejdůležitější požadavky se týkají otázek:

 • Jak se musí otevírat dveře v únikových cestách?
 • Kterým směrem se musí otevírat dveře v únikových cestách?
 • Jak široké a jak vysoké musí být dveře v únikových cestách?

Normy a směrnice pro únikové a záchranné cesty

 • Okna a venkovní dveře bez požadavků na kouřovou a požární ochranu upraveny v normě EN 14 351-1
 • Dveře v únikových cestách EN 179 / EN 1125
 • Směrnice pro elektrické zamykací systémy dveří v únikových cestách EltVTR
 • Směrnice pro automatické posuvné dveře v záchranných cestách AutSchR
 • Funkce karuselových dveří v únikových cestách DIN 18650

Doplňující normy a směrnice

 • Preventivní protipožární ochrana: Odsávání kouře podle DIN 18232-2
 • DIN 18040 bezbariérové stavění
 • Norma EN 1627 reguluje odolnost dveří proti vloupání a rozděluje ji do 6 tříd odolnosti (RC)