Logo BKS

GEMOS access

System kontroli dostępu – certyfikowany zgodnie z normą EN 60839-11.1

Możliwości zastosowania GEMOS access sięgają od systemów kontroli dostępu offline dla małych zastosowań po modułową i całkowicie zintegrowaną część systemu zarządzania budynkiem, bezpieczeństwem i niebezpieczeństwami.

GEMOS access łączy ze sobą różne techniki zabezpieczeń na drzwiach. W ten sposób systemy kontroli dostępu, sterowania drzwiami ewakuacyjnymi i monitorowania są centralnie połączone z modułem drzwiowym GAM. Otwarta architektura interfejsu umożliwia podłączenie wielu dostępnych na rynku czytników kart, np. za pośrednictwem protokołu RS485 lub Wiegand – niezależnie od zastosowanych metod odczytu. Podstawa programowa i baza danych są oparte na filozofii oprogramowania GEMOS, które od lat jest stale rozwijane i unowocześniane.

  • GEMOS access zapewnia bezpieczeństwo planowania, ponieważ możliwe rozszerzenia mogą być zintegrowane bezpośrednio przy drzwiach
  • Unika się nakładania się branż
  • Eliminacja kosztownych podwójnych przedłużeń

Dzięki zintegrowaniu najnowocześniejszych czytników biometrycznych, np. skanerów linii papilarnych i żył dłoni, system może być stosowany również w środowiskach o najwyższych wymaganiach. Proste menu, zdefiniowane uprzednio ustawienia dla typowych aplikacji oraz asystenci do pomocy w określaniu hardware - wszystko to umożliwia szybką i ekonomiczną obsługę podczas instalacji i w trakcie działania. Połączenie lub integracja GEMOS access z systemem zarządzania GEMOS odbywa się płynnie ze względu na taki sam rdzeń oprogramowania i umożliwia m. in. poniższe funkcje.

GEMOS access

Interfejs użytkownika

  • Mieszany system pracy z różnymi dokumentami i czytnikami w jednym urządzeniu
  • Interfejs użytkownika bazujący na sieci
  • Zawsze dostępny dzięki redundantnej strukturze magistrali
  • Magistrala bezpieczna dzięki kodowaniu kryptograficznemu
  • Podłączenie inteligentnych magistrali dróg ewakuacyjnych
  • Integracja z istniejącymi - również heterogennymi sieciami
  • Integracja z systemem zarządzania budynkiem za pomocą otwartych interfejsów

Przegląd systemu

Konstrukcja systemu kontroli dostępu GEMOS access jest prosta, uporządkowana i bezpieczna.

Struktura klient-serwer oparta na sieci Web umożliwia obsługę za pomocą przeglądarki. Serwer może być skonfigurowany jako pojedynczy lub redundantny (Hot-Standby). Dodatkowa zdecentralizowana inteligencja jest połączona z GEMOS access controller (GAC) za pośrednictwem sieci TCP/IP. Moduły drzwi GEMOS access (GAM) mogą być połączone redundantnie za pomocą szyfrowanej uniwersalnej magistrali GEMOS.

Moduł

Moduły GEMOS access (GAM) zarządzają wszystkimi możliwymi urządzeniami na drzwiach, niezależnie od ich producenta. Duża ilość możliwych przyłączeń i funkcji umożliwia wysoką elastyczność i bezpieczeństwo przy planowaniu. Ofertę uzupełniają obudowy do różnych aplikacji, styki osłonowe, indywidualne zasilacze itp.

GEMOS and GEMOS access sales contact

Are you looking for a competent GEMOS contact person? If so, just write to us, we will be pleased to help.

Get in touch now