Ochrona danych

Grupa przedsiębiorstw Gretsch-Unitas (Gretsch-Unitas) traktuje bardzo poważnie kwestię ochrony danych osobowych swoich obecnych oraz potencjalnych klientów i stosuje się do reguł określonych ustawami o ochronie danych. W żadnym wypadku zebrane dane nie będą sprzedawane.
Poniższe oświadczenie w szczególności pozwoli Państwu zorientować się, w jaki sposób Gretsch-Unitas zapewnia tę ochronę i jakiego rodzaju dane zbiera w jakim celu.

1. Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie dane, które bezpośrednio odnoszą się do użytkownika, np. nazwisko, adres, adresy e-mail.

2. Administrator Danych

Administratorem Danych zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, Johann-Maus-Str. 3, 71254 Ditzingen, Niemcy.

Do grupy przedsiębiorstw Gretsch Unitas należą obecnie następujące firmy:

Gretsch-Unitas GmbH, Johannes-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Niemcy

BKS GmbH, Heidestraße 71, 42549 Velbert, Niemcy

Gretsch-Unitas Logistik GmbH, Johannes-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Niemcy

GU Automatic GmbH, Karl-Schiller-Straße 12, 33397 Rietberg, Niemcy

AGENA GmbH Gesellschaft für Organisation und Informationsverarbeitung, Johann-Maus-Straße 1-3, 71254 Ditzingen, Niemcy

3. Inspektor ochrony danych

Nasz zewnętrzny inspektor ochrony danych chętnie udzieli Państwu informacji na temat ochrony danych pod następującymi danymi kontaktowymi:

datenschutz süd GmbH
Wörthstraße 15
97082 Würzburg, Niemcy

Strona internetowa: www.datenschutz-sued.de
E-Mail: [email protected]

W przypadku kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych prosimy również o podanie organu odpowiedzialnego, którego nazwa znajduje się w Impressum .

4. Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony danych osobowych przed utratą lub nadużyciem firmy grupy Gretsch-Unitas podejmują wszystkie konieczne techniczne i organizacyjne środki ostrożności. Dlatego dane zapisywane są w bezpiecznym, niedostępnym dla szerszej rzeszy osób miejscu.

Informacje poufne są, na ile to możliwe, w formie zaszyfrowanej za pomocą certyfikatu SSL przekazywane protokołem HTTPS.

5. Prawa użytkownika

Użytkownik ma względem nas następujące prawa związane z jego danymi osobowymi:

 • prawo do uzyskania informacji (art. 15 RODO),
 • prawo do korekty lub usunięcia danych (art. 16 i 17 RODO),
 • prawo do ograniczania przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do możliwości przeniesienia danych (art. 20 RODO).

Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia na nas skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w urzędzie nadzoru ochrony danych. Skarga może być w szczególności wniesiona do organu nadzorczego w państwie członkowskim Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Zgodę na przetwarzanie danych użytkownik może w każdej chwili odwołać. O odwołaniu użytkownicy mogą poinformować nas, używając poniższych danych kontaktowych: [email protected] Takie odwołanie wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody aż do momentu odwołania.

O ile przetwarzanie danych osobowych opiera się na wyważeniu interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) RODO, użytkownicy mogą zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO. Dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie nie jest konieczne do realizacji umowy z użytkownikami, co przedstawiamy przy następującym opisie funkcji. Składając sprzeciw, prosimy wyjaśnić przyczyny, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych, tak jak to do tej pory czyniliśmy. Gdy zostanie on uzasadniony, zweryfikujemy stan faktyczny i zaprzestaniemy przetwarzania danych lub je zmodyfikujemy albo przedstawimy powody związane z ochroną, w związku z którymi będziemy kontynuować przetwarzanie.
Oczywiście użytkownicy w każdej chwili mogą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach reklamowych oraz dokonywania analiz. O sprzeciwie wobec wykorzystywania danych w celach reklamowych użytkownicy mogą poinformować nas, używając poniższych danych kontaktowych: [email protected]

6. Cookie

Strony internetowe www.g-u.de i www.g-u.com używają w wielu miejscach plików cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi użytkownika i nie zawierają wirusów. Dzięki nim nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umożliwiają ponowną identyfikację użytkownika. Są one przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę. Pliki cookie używane przez Gretsch-Unitas to pliki tymczasowe. Zapisany jest w nich tzw. ID sesji, za pomocą którego różne zapytania z przeglądarki można przypisać do jednej sesji. Dzięki temu w przypadku powrotu użytkownika na naszą stronę internetową możliwa jest ponowna identyfikacja jego komputera. Po opuszczeniu strony internetowej tymczasowe pliki cookie zostają automatycznie usunięte. Podstawą prawną do ustawienia tych plików cookie jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) RODO. Niezbędne pliki cookie umożliwiają realizację podstawowych funkcji i są wymagane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby strona internetowa była jak najbardziej przyjazna dla użytkownika.

Nazwa pliku cookieOkres przechowywania pliku cookie
CookieConsent1 rok
CookieConsentReset90 dni

Korzystanie z ofert możliwe jest także bez użycia plików cookie. Użytkownicy mogą zdeaktywować funkcję zapisu "cookies" w swojej przeglądarce, ograniczyć ją tylko do niektórych stron lub tak ustawić przeglądarkę, by powiadamiała ona natychmiast o transmisji nowych "cookies". Użytkownicy mogą też wykasować cookies ze swojego dysku twardego. Użytkownicy mają również możliwość konfiguracji przeglądarki zgodnie ze swoimi wymaganiami i na przykład odmówić akceptacji plików cookie innych firm. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku mogą oni nie mieć sposobności korzystania ze wszystkich funkcji tej strony, a prezentacja strony i pomoc w korzystaniu z niej będą ograniczone.

7. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej / telefonu / formularza kontaktowego

Dane osobowe, które przekażą nam Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty lub formularza kontaktowego będą oczywiście traktowane jako poufne. Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie w celu realizacji Państwa zapytania. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes wynika tutaj z zainteresowania udzielaniem odpowiedzi na zapytania naszych klientów, partnerów biznesowych i zainteresowanych stron, a tym samym utrzymaniem i wspieraniem zadowolenia klientów.

Z zasady wykluczamy przekazywanie danych osobom trzecim spoza grupy przedsiębiorstw Gretsch-Unitas. Wyjątkowo dane są przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty przetwarzające. Są one w każdym przypadku starannie wybierane, a ponadto są przez nas kontrolowane i związane umową zgodnie z art. 28 RODO.

Ponadto może być konieczne przekazywanie zapytań innym firmom w ramach grupy przedsiębiorstw Gretsch Unitas, o ile jest to niezbędne do ich przetwarzania (np. udzielania odpowiedzi).

Wszystkie dane osobowe przekazane nam przez Państwa w związku z zapytaniami zostaną przez nas usunięte lub bezpiecznie zanonimizowane nie później niż 90 dni po udzieleniu Państwu ostatecznej odpowiedzi. Okres przechowywania danych wynoszący 90 dni jest uzasadniony tym, że czasami może się zdarzyć, że po udzieleniu odpowiedzi skontaktują się Państwo z nami ponownie w tej samej sprawie i muszą mieć możliwość odniesienia się do poprzedniej korespondencji. Z doświadczenia wynika, że z reguły po upływie 90 dni nie pojawiają się już zapytania odnoszące się do naszych odpowiedzi.

8. Przetwarzanie danych osób kontaktowych

Firmy grupy Gretsch Unitas przetwarzają dane kontaktowe osób kontaktowych w przypadku klientów, interesantów, dostawców i innych partnerów biznesowych w celu komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu i poczty. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes po stronie firm grupy Gretsch Unitas wynika z zainteresowania realizacją lub nawiązywaniem relacji biznesowych z klientami, interesantami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi oraz utrzymywaniem osobistego kontaktu z osobami kontaktowymi.

Z zasady wykluczamy przekazywanie danych osobom trzecim spoza firm grupy Gretsch-Unitas. W ramach firm grupy Gretsch Unitas Państwa dane będą przekazywane wyłącznie m.in. w celu realizacji lub nawiązania relacji biznesowych. Wyjątkowo dane są przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty przetwarzające. Są one w każdym przypadku starannie wybierane, a ponadto są przez nas kontrolowane i związane umową zgodnie z art. 28 RODO.

Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji relacji biznesowych tak długo, jak długo będzie istniał uzasadniony interes.

9. Serwis analizujący strony internetowe Matomo ("Piwik")

Nasza strona internetowa korzysta z serwisu analizującego strony internetowe Matomo (dawniej "Piwik"). Serwis Matomo tworzy profile użytkowania na podstawie pseudonimów. Matomo ("Piwik") wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej umożliwiają nam analizę korzystania ze strony internetowej. W tym celu informacje o użytkowaniu generowane przez plik cookie (w tym skrócony adres IP) są przekazywane na nasz serwer i przechowywane w celu analizy użytkowania. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony nie są przekazywane osobom trzecim. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. W tym celu należy kliknąć ten link i dokonać odpowiednich ustawień za pośrednictwem naszego banera.

10. Google Maps

Na naszych stronach internetowych osadzamy usługi mapowe, które nie są przechowywane na naszych serwerach. Aby wywołanie naszych stron internetowych z wbudowanymi usługami mapowymi nie prowadziło automatycznie do ponownego załadowania treści dostawcy zewnętrznego, w pierwszym kroku wyświetlamy tylko lokalnie przechowywane miniatury map. W rezultacie dostawca zewnętrzny nie otrzymuje żadnych informacji.

Dopiero po kliknięciu miniatury następuje ponowne załadowanie treści dostawcy zewnętrznego. W ten sposób dostawca zewnętrzny otrzymuje informację o otwarciu naszej strony przez użytkownika oraz wymagane w związku z tym ze względów technicznych dane użytkowania. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie tych danych przez dostawcę zewnętrznego. Klikając miniaturę, wyrażają Państwo zgodę na ponowne załadowanie treści dostawcy zewnętrznego.

Osadzenie odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a RODO lub § 15 ust. 3 akapit 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG), o ile wcześniej wyrazili Państwo zgodę poprzez kliknięcie miniatury.

Należy pamiętać, że osadzenie niektórych usług mapowych oznacza, że dane użytkownika będą przetwarzane poza UE lub EOG. W niektórych krajach istnieje ryzyko, że władze mogą uzyskać dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania o tym fakcie lub bez umożliwienia Państwu skorzystania z prawa do odwołania. Jeśli korzystamy z usług dostawców w niezabezpieczonych krajach trzecich i wyrażają Państwo na to zgodę, przekazanie danych do niezabezpieczonego kraju trzeciego odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Dostawcy usług

Google Ireland Limited/Google LLC (USA) („Google“)

Odpowiedni poziom ochrony danych

Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych. Przekazanie odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Odwołanie zgody

Jeśli kliknęli Państwo miniaturę, treści dostawcy zewnętrznego zostaną natychmiast załadowane. Jeśli nie życzą sobie Państwo takiego załadowania na innych stronach, prosimy więcej nie klikać miniatur.

11. Newsletter

Jeśli klienci chcieliby otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, wymagamy podania adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy właściciel adresu e-mail wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym. Po kliknięciu na zawarty w nim link, zostaną Państwo zarejestrowani do newslettera. Zostaną Państwo o tym poinformowani kolejnym mailem. Potwierdzając swoją rejestrację, potwierdzają Państwo zgodę na przetwarzanie adresu e-mail i opcjonalnych danych do celów tutaj określonych. Do celów dowodowych przechowujemy godzinę oraz adres IP użyty podczas zapisywania się na newsletter. (Procedura Double-Opt-In). Użytkownicy mogą dobrowolnie podać inne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko. Podstawę prawną do przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a) RODO. Celem przetwarzania danych w ramach zapisywaniu się na newsletter jest informowanie subskrybentów newslettera o ofertach, promocjach, produktach, wydarzeniach i usługach firm grupy przedsiębiorstw Gretsch Unitas.

Przy zapisywaniu się na newsletter rejestrujemy adres IP komputera używanego przez daną osobę w momencie zgłaszania, nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę zgłoszenia. Zapisanie tych danych jest konieczne do późniejszego wstecznego prześledzenia kwestii (możliwego) nadużycia e-maila danej osoby i dlatego stanowi zabezpieczenie dla osób odpowiedzialnych za przetwarzanie. Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) RODO.

Dane gromadzone w ramach zgłaszania się do newslettera są wykorzystywane wyłącznie w celu jego wysyłania. Ponadto subskrybenci newslettera mogą otrzymywać za pośrednictwem e-maila informacje konieczne do realizacji usługi newslettera lub rejestracji. Taka konieczność występuje na przykład w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmiany warunków technicznych. Dane osobowe gromadzone w ramach usługi newslettera nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem naszego dostawcy poczty elektronicznej – firmy INXMAIL. Z dostawcą usług, Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Niemcy, e-mail: [email protected], strona internetowa: www.inxmail.de, tel.: +49 761 296979-0, faks: +49 761 296979-9 zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dzięki poszczególnym funkcjom naszego newslettera możemy w sposób zautomatyzowany i anonimowo prześledzić, które treści naszego newslettera są dla naszych klientów szczególnie interesujące, jakie e-maile otwierają i które linki klikają. Wyniki tych zanonimizowanych analiz wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby ulepszania oferty. Przypisanie wyników do konkretnej osoby nie ma miejsca.

Subskrypcja naszego newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych udzielona nam w momencie wyrażenia chęci otrzymywania newslettera może w każdej chwili zostać odwołana. W celu jej ewentualnego wycofania w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Ponadto istnieje możliwość anulowania w każdej chwili zgłoszenia do wysyłania newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora danych. Jeśli w ciągu 7 dni nie potwierdzą Państwo linku potwierdzającego otrzymanego w e-mailu podczas rejestracji do newslettera, usuniemy podane przez Państwa dane.

12. Rejestracja na seminaria i wydarzenia

Jeśli chcieliby Państwo dokonać rezerwacji na seminaria lub zarejestrować się na wydarzenia za pośrednictwem naszej strony internetowej, wymagamy podania informacji oznaczonych w masce rezerwacyjnej jako obowiązkowe. Opcjonalnie można wypełnić nieoznaczone pola wejściowe. W ramach procesu rezerwacji otrzymają Państwo od nas e-mail potwierdzający rejestrację. Proces rezerwacji zostanie zakończony dopiero po aktywacji linku zawartego w tym mailu. Informacje podane w ramach procesu rezerwacji będą przez nas przetwarzane w celu realizacji rezerwacji i seminarium oraz rejestracji na wydarzenia. Podstawę prawną do tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. b) RODO.

Jeśli udzielą nam Państwo na to zgody, wykorzystamy Państwa dane również w celu przesłania Państwu drogą elektroniczną, pocztową lub telefoniczną informacji marketingowych dotyczących danego seminarium/wydarzenia. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, klikając na odpowiedni link rezygnacji z subskrypcji w jednej z wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] . Podstawę prawną przetwarzania danych w kontekście wysyłania informacji stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a) RODO.

Nie udostępniamy nazwisk osób, które rejestrują się na seminarium lub wydarzenie na naszej stronie głównej.

Dane uczestników seminariów i wydarzeń przechowujemy, w razie potrzeby, przez okres obowiązywania ustawowych wymogów dotyczących przechowywania. Po tym czasie dane są z reguły usuwane. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji, będziemy przechowywać dane w tym celu do czasu odwołania zgody.

13. Dalsze informacje

Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że zgodnie z obecnym rozwojem techniki niemożliwe jest zagwarantowanie całkowitej ochrony danych w trakcie ich transmisji. Użytkownik musi zatem sam zadbać o bezpieczeństwo wprowadzanych przez niego do internetu danych.

Zaufanie użytkowników jest dla grupy przedsiębiorstw Gretsch-Unitas bardzo istotne. W związku z czym Gretsch-Unitas chętnie służy wszelką pomocą w kwestii przetwarzania danych osobowych. W przypadku pytań, na które nie można znaleźć odpowiedzi w niniejszej Polityce prywatności, lub potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących konkretnej kwestii zawsze można wysłać wiadomość na następujący adres e-mail: [email protected].

14. Zautomatyzowane ustalanie decyzji

Automatyczne ustalanie decyzji ani profilowanie nie mają miejsca.

15. Brak obowiązku podawania danych osobowych

O ile w poprzednich rozdziałach nie określono inaczej, podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa lub umową ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie jesteście Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, jeżeli wcześniej nie zostały przekazane inne informacje. Niepodanie danych osobowych może oznaczać, że nie będziemy mogli odpowiedzieć na prośbę o kontakt, nie będzie możliwe wzięcie udziału w procesie aplikacji lub uczestnictwo w wydarzeniu.

16. Polityka prywatności dot. naszych profili w mediach społecznościowych

W dalszej części chcielibyśmy poinformować Państwa o postępowaniu z Państwa danymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Administrator Danych

Prowadzimy następujące profile w mediach społecznościowych:

Gretsch-Unitas GmbH

BKS

Dane kontaktowe znajdują się w rozdziale 2 niniejszej Polityki prywatności.

Oprócz nas jest jeszcze operator samej platformy mediów społecznościowych. W tym zakresie jest on również innym administratorem danych, który dokonuje przetwarzania danych, na które jednak mamy tylko ograniczony wpływ. W miejscach, w których możemy mieć wpływ i parametryzować przetwarzanie danych , dążymy do zgodnego z ochroną danych postępowania operatora platformy mediów społecznościowych w zakresie dostępnych nam możliwości. W wielu miejscach nie mamy jednak wpływu na przetwarzanie danych przez operatora platformy mediów społecznościowych i nie wiemy dokładnie, jakie dane przetwarza. Operator informuje jednak o tym w swojej Polityce prywatności.

16.1 Przetwarzanie danych przez nas

Dane, które wprowadzają Państwo na naszych profilach w mediach społecznościowych, takie jak komentarze, filmy, zdjęcia, polubienia, wiadomości publiczne itp. są publikowane za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych i nigdy nie są przez nas wykorzystywane ani przetwarzane w innym celu. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści tylko wtedy, gdy będzie to konieczne. Możemy udostępniać Państwa treści na naszej stronie, jeśli jest to funkcja platformy mediów społecznościowych i komunikować się z Państwem za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych odbywa się w interesie naszego public relations i komunikacji.

Na naszych profilach na Facebooku i Instagramie korzystamy z funkcji Page Insights. Page Insights to dane zbiorcze, które pomagają nam zrozumieć, jak ludzie wchodzą w interakcje z naszym profilem na Facebooku. Page Insights może opierać się na danych osobowych zebranych w związku z wizytą danej osoby lub interakcją z naszym profilem na Facebooku i jego zawartością. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych odbywa się w interesie naszego public relations i komunikacji.

Jeśli chcą Państwo zgłosić sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych, na które mamy wpływ, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w rozdziale 2 niniejszej Polityki prywatności. Zapoznamy się z Państwa sprzeciwem lub w razie potrzeby przekażemy go do platformy mediów społecznościowych.

Jeśli wyślą nam Państwo zapytanie na platformie mediów społecznościowych, możemy, w zależności od wymaganej odpowiedzi, skierować Państwa również do innych bezpiecznych kanałów komunikacji, które gwarantują poufność. Zawsze mają Państwo możliwość przesłania nam poufnych zapytań na nasz adres podany w Impressum.

Jak już wspomniano, tam gdzie dostawca platformy mediów społecznościowych daje nam taką możliwość, dbamy o to, aby nasze profile w mediach społecznościowych były jak najbardziej zgodne z ochroną danych. W szczególności nie korzystamy zatem z definicji grup docelowych opartych na danych demograficznych, zainteresowaniach, zachowaniu lub lokalizacji do celów reklamowych, które może nam udostępnić operator platformy mediów społecznościowych. Ogólnie rzecz biorąc, nie używamy platformy mediów społecznościowych do celów reklamowych. W odniesieniu do statystyk, które udostępnia nam dostawca platformy mediów społecznościowych, możemy wpływać na nie tylko w ograniczonym zakresie i nie możemy ich wyłączyć. Dbamy jednak o to, aby żadne dodatkowe, opcjonalne statystyki nie zostały nam udostępnione.

16.2 Przetwarzanie danych przez operatora platformy mediów społecznościowych

Operator platformy mediów społecznościowych stosuje metody śledzenia sieci. Śledzenie sieci może również odbywać się niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany lub zarejestrowany na danej platformie mediów społecznościowych. Jak już wspomniano, niestety mamy niewielki wpływ na metody śledzenia sieci na platformie mediów społecznościowych. Na przykład nie możemy tego wyłączyć.

Uwaga: Nie można wykluczyć, że dostawca platformy mediów społecznościowych wykorzystuje Państwa profil i dane behawioralne, na przykład w celu oceny Państwa zwyczajów, relacji osobistych, preferencji itp. W tym zakresie nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez dostawcę platformy mediów społecznościowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez dostawcę platformy mediów społecznościowych i innych możliwości sprzeciwu można znaleźć w Polityce prywatności dostawcy:

W przypadkach, gdy jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie wspólnie z platformą mediów społecznościowych, istotne treści wspólnego przetwarzania Państwa danych można znaleźć tutaj:

17. Aplikacja BKS identifikation

Aplikacja BKS identifikation służy do przeprowadzenia procesu legitymizacji przy ponownym zamówieniu wkładek cylindrycznych i kluczy.

Logi

Zapisywane są tylko następujące logi:

 • ID aplikacji
 • Data wystąpienia błędu
 • Wersja aplikacji
 • Historia błędów
 • Komunikat o błędzie
 • Szczegółowy komunikat o błędzie
 • Model urządzenia
 • Wersja sytemu operacyjnego
 • System operacyjny
 • Typ urządzenia
 • Producent

Pobieranie i przechowywanie ID aplikacji jest konieczne do zainstalowania aplikacji BKS identifikation, a tym samym do realizacji umowy o korzystanie z tej aplikacji. Podstawę prawną do tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. b) RODO.

Gromadzenie i przechowywanie logów opiera się na naszym uzasadnionym interesie, a mianowicie na naszym interesie w analizowaniu i eliminowaniu błędów programu (art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) RODO).

Odbiorcy danych: Wykluczamy przekazywanie danych osobom trzecim spoza BKS GmbH. Wyjątkowo dane są przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty przetwarzające (Microsoft Corporation). Są one w każdym przypadku starannie wybierane, a ponadto są przez nas kontrolowane i związane umową zgodnie z art. 28 RODO. Fizyczne przechowywanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie w centrach danych na terenie UE/EOG.

Okres przechowywania: Logi są automatycznie usuwane w ciągu 30 dni od ich pobrania. Państwa ID aplikacji zostanie usunięte po odinstalowaniu aplikacji BKS identifikation. W celu wcześniejszego usunięcia logów prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected] .

Zapytanie o dane dotyczące lokalizacji w celu wyboru dystrybutora

Korzystając z aplikacji BKS identifikation mają Państwo również możliwość wyszukiwania dystrybutorów naszych produktów w swojej lokalizacji. Przed skorzystaniem z tej funkcji zostaną Państwo poproszeni o zgodę na wykorzystanie danych dotyczących Państwa lokalizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda wyrażona przez Państwa poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a) RODO.

Zapraszamy również do wyszukiwania dystrybutorów naszych wyżej wymienionych produktów w aplikacji BKS identifikation bez żądania danych lokalizacyjnych.

Odbiorcy danych: Wykluczamy przekazywanie danych osobom trzecim spoza BKS GmbH.

Okres przechowywania: Dane dotyczące lokalizacji są przechowywane tylko przez okres korzystania z aplikacji BKS identifikation. Po tym czasie są one natychmiast usuwane.

W każdej chwili można odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. O swoim odwołaniu można poinformować nas, używając poniższych danych kontaktowych [[email protected]]. Takie odwołanie wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody aż do momentu odwołania.

18. Przetwarzanie danych przez aplikację obsługującą targi

Jeśli Klient podczas odwiedzin na targach zażyczy sobie dodatkowego kontaktu drogą pocztową lub e-mailową w kwestii naszych produktów i usług, będziemy wymagać jego następujących danych: nazwa przedsiębiorstwa, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres firmowy, kraj, język oraz grupa klientów. Ponadto zapiszemy wskazane przez Klienta główne punkty doradztwa, a także czas trwania rozmowy. Dane te są pobierane i zapisywane w naszej aplikacji do obsługi targów.

Wyrażone przez Klienta życzenie dodatkowego kontaktu jest zapisywane w aplikacji obsługującej targi i stanowi wyrażenie przez niego zgody na gromadzenie i zapisywanie wyżej wymienionych danych oraz opcjonalnych zgód wg art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO w celu nawiązania kontaktu i przesłania materiałów.

Dane osobowe gromadzone przez aplikację obsługującą targi są wykorzystywane wyłącznie w wyżej wymienionych celach.

Udzielaną nam zgodę można w każdej chwili wycofać. Jeśli wycofasz zgodę, usuniemy Twoje zapisane dane osobowe. Wycofanie zgody należy przesłać na adres [email protected].

Z zasady wykluczamy przekazywanie danych osobom trzecim spoza grupy przedsiębiorstw Gretsch-Unitas.

19. Usługa analizy stron internetowych Taboola

Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a) RODO za pośrednictwem naszego banera dotyczącego plików cookie, ta witryna wykorzystuje usługę analizowania stron internetowych Taboola. Jest to usługa udostępniana przez firmę Taboola Inc. („Taboola”) (USA). W tym celu w naszej witrynie internetowej umieszczony jest element Tracking Pixel. Umożliwia on pomiar liczby odwiedzin osób potencjalnie zainteresowanych naszymi produktami w naszej witrynie. Usługa ta wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika (adres IP, informacje na temat przeglądarki, w tym typ i wersja przeglądarki, oraz system operacyjny, w tym ustawienia i konfiguracja systemu). Dane są przetwarzane wyłącznie przez firmę Taboola.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika udzielonej za pośrednictwem naszego banera dotyczącego plików cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a) RODO.

Należy pamiętać, że dane użytkownika będą przetwarzane poza UE lub EOG. W niektórych krajach (np. USA) istnieje ryzyko, że władze mogą uzyskać dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania o tym fakcie lub bez umożliwienia użytkownikowi skorzystania z prawa do odwołania. Jeśli korzystamy z usług dostawców w niezabezpieczonych krajach trzecich i użytkownik wyraża na to zgodę za pośrednictwem banera dotyczącego plików cookie, przetwarzanie danych w niezabezpieczonym kraju trzecim odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO.

Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. W tym celu należy kliknąć ten link.

20. LinkedIn Insight Tag

When you provide your consent within the meaning of Article 6(1)(a) GDPR via our cookie banner, you give your consent to the use of LinkedIn Insight Tag on the Internet page. This service is provided by LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn“) (Irland). A tracking pixel is placed on our Internet page. Its purpose is to analyse the use of our website by potential customers interested in our products and services. This involves processing your personal data (IP address, device information, browser information, timestamp and referrer URL). The data in this case is generally processed by LinkedIn. Further information on LinkedIN's data processing can be found at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

The data processing is carried out with your consent which you provide via our cookie banner in accordance with Article 6(1)(a) GDPR.

Please note that your personal data is also processed outside the EU or EEA.

In some countries (e.g. Singapore, USA) there is a risk (insofar as no adequate level of data protection has been established in detail by a corresponding adequacy decision of the European Union) that the authorities could access the data for security and monitoring purposes without you being notified or having the opportunity to appeal. If we use providers in insecure third countries and you provide your consent via our cookie banner, data processing in an insecure third country is carried out on the basis of Article 49(1)(a) GDPR.

You can revoke your consent at any time. To do so, please follow this link. Your personal data will be deleted after 90 days at the latest, provided you have not withdrawn your consent.

Państwa prawa jako użytkownika

W ramach przetwarzania danych osobowych RODO przyznaje Państwu jako użytkownikowi serwisu pewne prawa:

1.) Prawo do informacji (art. 15 RODO):

Mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe; jeśli tak jest, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tych danych osobowych oraz do otrzymania informacji wymienionych szczegółowo w art. 15 RODO.

2.) Prawo do korekty i usunięcia danych (art. 16 i 17 RODO):

Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego sprostowania wszelkich dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Mają Państwo również prawo żądania niezwłocznego usunięcia wszelkich dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli zachodzi jeden z powodów szczegółowo wymienionych w art. 17 RODO, np. jeżeli dane te nie są już potrzebne do osiągnięcia zamierzonych celów.

3.) Prawo do ograniczania przetwarzania danych (art. 18 RODO):

Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 18 RODO, np. jeśli zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania, na czas trwania ewentualnego przeglądu.

4.) Prawo do możliwości przeniesienia danych (art. 20 RODO):

W określonych przypadkach, które zostały szczegółowo wymienione w art. 20 RODO, mają Państwo prawo do otrzymywania dotyczących Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania tych danych osobie trzeciej.

5.) Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

Jeżeli dane gromadzone są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów), przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Wówczas nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją ewidentnie ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ponadto mają Państwo zgodnie z art. 77 RODO prawo do złożenia na nas skargi w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w urzędzie nadzoru ochrony danych. Skarga może być w szczególności wniesiona do organu nadzorczego w państwie członkowskim Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca domniemanego naruszenia.