Materiał montażowy

Podstawowe wymagania wobec budynków

W europejskim rozporządzeniu w sprawie produktów budowlanych (BauPVO) ustalone zostały podstawowe wymagania wobec budowli oraz istotne cechy produktów budowlanych. Oprócz podstawowych wymagań „Odporność mechaniczna i stateczność“, „Ochrona przeciwpożarowa“, „Higiena, zdrowie i ochrona środowiska“, „Ochrona akustyczna“, „Bezpieczeństwo i brak barier podczas korzystania“, „Wykorzystanie zasobów zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju“ stawiają również wobec „Oszczędność energii i izolacja cieplna“ wymóg do spełnienia.

Uszczelnienie zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej (EnEV)

W Niemczech istnieją daleko idące przepisy, które muszą być zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej (EnEV).

„Budynki należy wykonać w taki sposób, aby przenosząca ciepło powierzchnia zewnętrzna wraz z fugami trwale zachowywała szczelność zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej.“ (Rozporządzenie o oszczędzaniu energii)

Szczelność skorupy budynku powoduje oszczędność energii i zapobiega występowaniu znacznych szkód budowlanych. Poza tym zwiększa się komfort, poprawia się wygoda oraz wartość użytkowa budynku.

Już w fazie projektowania powinna zostać wypracowana koncepcja szczelności dla całego budynku. Ze względów fizyczno-budowlanych warstwa szczelna powinna zawsze zostać umieszczona po wewnętrznej stronie pomieszczenia, aby zapobiec przedostawaniu się ciepłego i wilgotnego powietrza z pomieszczeń do elementu konstrukcyjnego.

Montagematerial

Jeśli powietrze z pomieszczenia może przedostawać się do elementu konstrukcyjnego, należy uważać wtedy na to, by wilgoć skraplająca się wskutek różnic temperatury w strefie przekroju termoizolacji, nie powodowała szkód. Zastosowanie ma tu zasada „od wewnątrz bardziej szczelne niż od zewnątrz“.

Poza tym należy pamiętać o tym, że oprócz dobrze działającej wewnętrznej warstwy szczelnej, również na zewnątrz znajdować się musi ochrona przed intensywnym deszczem. Jest to konieczne, ponieważ wilgoć przenikająca przez materiał izolacyjny powoduje zniszczenie właściwości izolacyjnych.

Odpowiednio wykorzystywane produkty budowlane należy dopasować do siebie w taki sposób, aby ich wzajemne uszczelnienie przy powyżej wskazanej zgodności i trwałości spowodowało powstanie szczelnego systemu uszczelniającego.

Raumluft

Materiał montażowy do okien i drzwi

Gretsch-Unitas ma w swojej ofercie akcesoriów okuć budowlanych liczne, dostosowane do siebie materiały montażowe w następujących segmentach:

  • Systemy uszczelniające
  • Chemia budowlana
  • Technika mocowania
  • Technika szklenia

Aby żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi

Jeśli są jeszcze jakie pytań lub potrzebne są inne informacje, należy do nas napisać. Z przyjemnością pomożemy.

Skontaktuj się teraz
[Translate to Polski:] Beratung bei der GU-Gruppe