Logo BKS

System zarządzania budynkiem GEMOS PSIM

Od 1990 roku ela-soft – grupa przedsiębiorstw Gretsch Unitas – rozwija GEMOS PSIM (advanced physical security information system), system zarządzania budynkiem neutralny dla producentów. System GEMOS jest dystrybuowany przez BKS od 2019.

Dzięki systemowi GEMOS można zarządzać szerokim zakresem mediów, komunikacji i bezpieczeństwa w sposób niezależny od producenta, np.: systemami sygnalizacji pożaru, systemami sygnalizacji włamania i napadu, systemami nadzoru wideo, systemami kontroli dostępu, systemami gaszenia i oddymiania oraz wieloma innymi. Dzięki systemowi GEMOS wszystkie urządzenia techniczne są zintegrowane w jednym centralnym, łatwym w obsłudze interfejsie.

Wydajne i zrównoważone zarządzanie budynkiem dzięki systemom GEMOS

Wysoce dostępne i bezpieczne interfejsy stanowią podstawę sprawnie funkcjonujących połączeń systemów zewnętrznych z systemami zarządzania. Dzięki ponad 900 interfejsom dla prawie wszystkich znanych producentów, system zarządzania budynkiem GEMOS jest jednym z liderów rynku i technologii w tej branży. Podobnie jak podstawowe wymagania dla wszystkich nieruchomości, szczegóły są bardzo różne. Inteligentne interfejsy systemu GEMOS przewidują osobny sterownik dla każdego połączenia z systemem zewnętrznym.

Wysoko wykwalifikowani pracownicy zajmują się opracowywaniem i dystrybucją specjalistycznego oprogramowania oraz rozwiązań sprzętowych. Dodatkowo, specjalnie przeszkolony zespół BKS Connect zapewnia opracowanie koncepcji, wdrożenie i obsługę projektu w kraju i za granicą.

Obszary biznesowe

 • Systemy zarządzania w przypadku zagrożenia, bezpieczeństwem i alarmami
 • Systemy zarządzania budynkami i komunikacją
 • Integracja i zarządzanie interfejsami
 • Systemy kontroli dostępu
 • Systemy monitorowania

Zintegrowane systemy

 • Systemy sygnalizacji pożarów, włamań i zagrożeń
 • Systemy kontroli dostępu i sterowania drzwiami ewakuacyjnymi
 • Dźwięk, media i systemy wideo
 • Systemy radiowe, wezwania awaryjnego dla ludzi i komunikacji
 • System zarządzania budynkiem i zarządzania wiadomościami

Zarządzanie interfejsami

 • Systemy bezpieczeństwa
 • Systemy techniki budynku
 • Systemy komunikacji
 • Połączenia z bazą danych

GEMOS and GEMOS access sales contact

Are you looking for a competent GEMOS contact person? If so, just write to us, we will be pleased to help.

Get in touch now