Warunki korzystania z materiałów do pobrania

1. W strefie plików do pobrania znajdują się treści zredagowane i udostępnione przez koncern Gretsch-Unitas. Cały udostępniony przez nas materiał podlega ochronie autorskiej i jest chroniony niemieckim i międzynarodowym prawem ochrony marki, praw autorskich oraz baz danych.

Dane udostępnione do pobrania przez koncern Gretsch-Unitas podlegają prawu użytkowania Gretsch-Unitas lub jego licencjonodawcom. Poza wymienionymi przypadkami wykorzystania pobranego materiału użytkownik nie posiada praw do udostępnionych treści.

Wszelkie zmiany także te dotyczące kolorystyki materiału graficznego i informacyjnego są zabronione. W związku z lub przy publikacji albo przekazywaniu niezmienionych plików zabrania się upowszechniania treści nie dotyczących produktów lub im szkodzących.

2. Informacje, prospekty, katalogi i inne pliki, udostępniane do pobrania przez koncern Gretsch-Unitas, mogą być drukowane, ale ich treść nie może być zmieniana. Zabrania się osobnego zapisywania, powielania lub innego wykorzystania poszczególnych stron, ilustracji czy tekstów. Dane te mogą w niezmienionej formie być przekazywane dalej. Ich sprzedaż jest zabroniona.

3. Materiał udostępniony do pobrania służy wyłącznie jako wstępny plan. Dane są wiążące wyłącznie wtedy, gdy zostaną przez nas potwierdzone. Informacje dają wyłącznie ogólny ogląd sytuacji. Użytkownicy nie powinni samodzielnie podejmować decyzji na podstawie danych zawartych w materiale.

4. Chociaż udostępniane przez nas pliki do pobrania sprawdzane są pod kątem wirusów, nie można ze 100% pewnością wykluczyć szkód-spowodowanych pewnymi szkodliwymi kodami. W trakcie pobierania plików użytkownik powinien ponownie sprawdzić dysk pod kontem wirusów.

Przy pobraniu plików obowiązują nasze warunki, które akceptujesz wraz z rozpoczęciem procesu pobierania plików.