Logo BKS

Systém manažmentu budov GEMOS PSIM

Od roku 1990 ela-soft – spoločnosť skupiny GU – vyvíja systém GEMOS PSIM (advanced physical security information system) bez ohľadu na výrobcu. Od roku 2019 predáva systém GEMOS spoločnosť BKS.

So systémom GEMOS je možné spravovať rôzne médiá, komunikáciu a bezpečnosť nezávisle od výrobcu, ako napríklad: požiarne poplachové systémy, zabezpečovacie systémy a zabezpečovacie systémy proti vlámaniu, videomonitorovacie systémy, systémy kontroly prístupu, hasiace systémy a zariadenia na odvetrávanie tepla a splodín horenia a ďalšie. So systémom GEMOS sú všetky technické zariadenia integrované do centrálneho, ľahko použiteľného rozhrania.

Efektívna a udržateľná správa budov so systémami GEMOS

Vysoko dostupné a bezpečné rozhrania sú základom pre bezproblémové fungovanie pripojení systémov tretích strán k riadiacim systémom. S viac ako 900 rozhraniami pre takmer všetkých známych výrobcov je systém advanced physical security information GEMOS jedným z trhových a technologických lídrov v tomto odvetví. Aj keď sú základné požiadavky pre všetky nehnuteľnosti podobné, detaily sú veľmi odlišné. Inteligentné rozhrania systému GEMOS poskytujú samostatný ovládač pre každé pripojenie systému tretej strany.

 

Obchodné oblasti

 • Systémy riadenia nebezpečenstva, bezpečnosti a poplachu
 • Systémy riadenia budov a komunikácie
 • Integrácia a správa rozhraní
 • Systémy kontroly prístupu
 • Monitorovacie systémy

Integrované systémy

 • Systémy detekcie požiaru, vlámania a nebezpečenstva
 • Systémy kontroly prístupu a únikových dverí
 • Audio, mediálne a video systémy
 • Rádiové systémy, osobné tiesňové volania a komunikačné systémy
 • Systémy správy budov, elektrické systémy a systémy oznamovacej techniky

Správa rozhraní

 • Bezpečnostné systémy
 • Systémy technického vybavenia budov
 • Komunikačné systémy
 • Pripojenia databáz

GEMOS and GEMOS access sales contact

Are you looking for a competent GEMOS contact person? If so, just write to us, we will be pleased to help.

Get in touch now