Systémové riešenia pre kontrolu prístupu od spoločnosti Gretsch-Unitas

Autorizovaný vstup do budovy – väčšia bezpečnosť a pohodlie

Dobrý systém kontroly prístupu v podstate funguje ako vrátnik, ktorý kontroluje vstupenku. Stará sa o bezpečnosť a pohodlie, a to tak, že neoprávneným osobám zabráni prístup a osoby oprávnené prívetivo privíta. Pre vyvážený pomer medzi pohodlným prístupom do budovy, vysokým zabezpečením budovy a jednoduchou administratívou vždy existuje celkový systém, ktorý je možné individuálne prispôsobiť na dané požiadavky. Skupina GU, s jednou z tradičných značiek BKS, je kompetentným partnerom pre architektov, projektantov a prevádzkovateľov budov, pre spracovateľov a bezpečnostné firmy, pokiaľ ide o bezpečný a pohodlný prístup do budov.

Budova je bezpečná len vtedy, ak je možné spoľahlivo zaistiť prístup oprávnených osôb. Architekti, projektanti a prevádzkovatelia budov, spracovatelia a bezpečnostní experti sa spoliehajú na inteligentné technické riešenia skupiny Gretsch-Unitas: Ako jeden z medzinárodných lídrov na trhu s okennou a dverovou technikou, ako aj s automatickými systémami riadenia vchodov a budov sme kompetentným partnerom pre mechanickú a elektronickú kontrolu prístupu – od konceptu vchodových dverí až po komplexný uzamykací systém v objekte. V súlade s naším mottom „Náskok so systémom“ podporujeme našich zákazníkov od plánovania až po realizáciu autorizovaného prístupu, bez ohľadu na to, či ide o novostavbu, prestavbu alebo dodatočnú objednávku komponentov.

Jednodverové riešenia – od mechanického kľúča až po aplikáciu

Kľúč k viacerým možnostiam: kľúč alebo čítačka prstov, kód alebo bezdrôtový systém? Pokiaľ ide o kontrolu prístupu pre jednotlivé dvere, skupina GU ponúka celý sortiment. Bez ohľadu na to, či sa použije mechanické alebo elektronické riešenie – všetky sú bezpečné a pohodlné. A to nielen pre používateľov. Profitujú taktiež spracovatelia, predajcovia a špecializované bezpečnostné firmy: z rýchlej prvotnej či následnej dodávky, z jednoduchej montáže a konfigurácie, z dlhých dôb platnosti patentov a vysokého stupňa nadčasovosti.

Viacdverové riešenia – ovládajte a spravujte prístup centrálne

Všetky dvere, všetky funkcie, jeden systém: v objektoch je veľké množstvo rôznych dverí. Kto ale smie otvárať ktoré dvere? A kedy? S viacdverovými riešeniami od skupiny GU je možné flexibilne nastavovať, kontrolovať a upravovať prístupové oprávnenia. Centrálny systém pritom pokrýva všetky typy a funkcie dverí v budove a stará sa tak o vysokú mieru bezpečnosti a hospodárnosti. Škála riešení siaha od čisto mechanických cez elektronické systémy až po ich vzájomnú kombináciu.

Elektronické viacdverové riešenia – elektronický systém kontroly prístupu

S GEMOS access – systémom kontroly prístupu od spoločnosti BKS – je možné realizovať veľké množstvo bezpečnostných požiadaviek týkajúcich sa dverí – a to len s jedným systémom.

Zmeny v oblasti kontroly prístupu

Pri širokej škále systémov kontroly prístupu je dôležité zachovať si prehľad. BKS je jednou z popredných spoločností v oblasti uzamykacej technológií a bezpečnosti a teda špecialistom na regulovaný prístup do budov.

Pokiaľ ide o kontrolu prístupu, je potrebné prijať dôležité rozhodnutia: Jedná sa jedny alebo viaceré dvere? Realizuje sa prístup mechanicky pomocou kľúča alebo elektronicky? Ako je možné efektívne kontrolovať oprávnenie na prístup?